UWAGA !  W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.  NASTĄPI  ZMIANA  ROZKŁADU  JAZDY.

Kamesznica Pętla

Kierunek:

Godzina odjazdu

Dni robocze

 Soboty                      Niedziele i święta

Milówka Rynek

07:35 D     08:48 D    09:38 D   12:40 b  13:35 D

14:29 Sb   17:00 D     18:00 D    19:05 D   20:30 D

04:32 6

06:50 6

08:20 6

09:50 6

12:40 b67

16:00 67

09:20 7

12:40 b67

16:00 67

Żywiec Grunwaldzka PKP Sporysz

04:30 E  05:35 D  06:50 D  11:58 D   12:30 Db 04:30 6    12:30 b 12:30 b
Żywiec Żeromskiego Pogotowie 16:25 D 

Żywiec centrum TESCO

15:17 D

E - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
D - Kursuje od poniedzałku do piątku oprócz świąt
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
KUF - OD 01.11.2019 DO 31.03.2020 KURSUJE DO ZŁATNEJ KUFLÓWKI  
S   -  KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ

ŁR - kurs łączony wykonywany połączeniem do Rycerki z przesiadką,

ZWA - tym kursem można dojechać do Zwardonia z przesiadką,

H  - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze

+ -  kursuje w dni świateczne