UWAGA !  W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.  NASTĄPI  ZMIANA  ROZKŁADU  JAZDY.

Rycerka Kolonia

Kierunek:

Godzina odjazdu

                                           Dni robocze                                    

     Soboty              Niedziele i święta

Rajcza - Rynek

05:20DbŻYW   06:45 HŻYW   13:28 Db  19:25 DbŻYW  

15:50 b67+

04:40 b7ŻYW+

07:10 b7ŻYW+

08:50 7bŻYW+

15:50 b67+

Żywiec Centrum Tesco

09:00 Db   10:40 Db     

10:10 6b

12:40 67b+

15:58 6b 

17:40 67b+

12:40 67b+

17:40 67b+

Żywiec Grunwaldzka PKP Sporysz

04:24 Eb    06:45 DS   07:22 Hb   12:07 Db    16:35 Db

20:23 Db

04:24 Eb 

Żywiec Grunwaldzka ZSDiL

06:15 DbS   07:22 Eb 07:22 Eb

E - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
D - Kursuje od poniedzałku do piątku oprócz świąt
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
ŻYW - TYM KURSEM MOŻNA DOJECHAĆ DO ŻYWCA Z PRZESIADKĄ
  -  KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ

H  -  kursuje w okrersie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze

-  kursuje w dni świąteczne