AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY (OBOWIĄZUJE OD 27.07.2020r.)

Żabnica Kamienna

Kierunek:

Godzina odjazdu                 

                                                       Dni robocze                                          

 Soboty      Niedziele i święta

Węgierska Górka PKP

12:35 D

15:05 D

Żywiec Centrum Tesco

04:40 D

10:40 D 

 

Żywiec ogródek Jordanowski

08:15 D    

E - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
D - Kursuje od poniedzałku do piątku oprócz świąt
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
ŻYW - TYM KURSEM MOŻNA DOJECHAĆ DO ŻYWCA Z PRZESIADKĄ
  -  KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ

H  -  kursuje w okrersie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze

 -  kursuje w dni świąteczne