UWAGA !  W DNIU 6 MARCA 2017r.  NASTĄPIŁA  ZMIANA  ROZKŁADU  JAZDY.

Żywiec Dworzec Autobusowy ( dawny PKS )

Kierunek

Godzina odjazdu

Glinka Rondo

05:34 Eb     06:10 b7+   08:09 Eb     10:25 DS      10:27 H6

12:06 b7+   12:11 Eb     14:42 b7+   14:55 Eb  

17:26 b7+   17:27 Eb     20:31 Db     22:09 67b+

Rajcza Rynek

07:19 DS    15:10 DS

Rycerka Kolonia

06:18 Eb       07:44 Db         09:05 Eb           11:03 Db         11:29 67b+

12:27 Db       13:56 DS         14:19 Eb           14:21 7b+       15:23 Db

17:11 Db       18:13 Db         20:34 67b+        22:21 Db

Soblówka III (Szkoła)

09:41 Db     12:45 DS     13:21 DbZWA     14:12 Db     16:05 Db

Złatna Huta

KUF - W OKRESIE OD 01.11.2018 DO 31.03.2019 AUTOBUSY KURSUJĄ DO ZŁATNEJ KUFLÓWKI.

07:00 EbKUF    11:29 DbKUF 

Złatna Kuflówka

07:00 EbKUF    11:29 DbKUF  11:29 6b          14:01 Eb          16:14 6b         16:34 Db        19:19 Eb  

Zwardoń

05:23 Db     08:28 Db     11:43 Db     14:26 Db

Żabnica Kamienna

06:20 EB      07:22 Db     09:54 b       11:59 Eb        14:13 Eb          15:36 Eb           17:14 Db       22:22 Db

E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt,
D - kursuje od poniedzałku do piątku oprócz świąt,
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII,
6 - kursuje w soboty,
7 - kursuje w niedziele,
ZWA - tym kursem można dojechać do Zwardonia z przesiadką,
KUF - od 01.11.2018 do 31.03.2019 kursuje do Złatnej Kuflówki,
H -  kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze,

+ -  kursuje w dni świateczne,

S -  kursuje w dni nauki szkolnej.