UWAGA !  W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.  NASTĄPI  ZMIANA  ROZKŁADU  JAZDY.

Rajcza Rynek

Kierunek:

Godzina odjazdu

                                               Dni robocze                                                       

Soboty        

Niedziele i święta   

Glinka Rondo

06:19 Eb    07:46 DŁZ   09:04 Eb    09:51 DŁR    11:09 DS

11:14 H6    13:08 Eb    14:58 DS    15:42 Eb     16:09 DŁR

18:11 Eb    21:17 Db    22:57 Db

06:19 Eb

09:04 Eb

11:14 H6

13:08 Eb

15:42 Eb

18:11 Eb

22:49 67b+

06:52 b7+

12:47 b7+

15:22 b7+

18:06 b7+

22:49 67b+

Rajcza - Nickulina Pętla

10:59 Db     

Rycerka - Kolonia

07:03 Eb   08:30 Db   09:50 Eb    11:48 Db   13:06 Db

14:36 DS   15:19 Hb   15:24 Sb   16:08 Db    17:59 Db

19:08 Db   20:02 Db   23:06 Db

07:03 Eb

09:50 Eb

12:14 67b+

17:00 b67+

21:19 67b+

06:46 b7+

08:16 b7+

12:14 67b+

15:06 7b+

17:00 b67+

21:19 67b+

Soblówka III (Szkoła)

08:30 Db   08:30 DŁR   10:25 Db   11:45 Db   13:29 DS  

14:06 DbZWA   14:56 Db   16.10 Db    16:49 Db 

07:43 6ŁZ

11:10 6ŁG

14:42 6ŁZ

12:52 7+bŁG

18:12 7ŁG

Złatna - Huta

07:46 EbKUF   12:15 EbKUF   18:14 bŁG

07:46 EbKUF

18:14 bŁG

06:58 7ŁG

12:54 7ŁG

15:32 7ŁG

18:14 bŁG

Złatna Kuflówka

06:48 DS     09:10 Db  09:50 Eb     14:47 Eb    

16:00 Db     17:27 Db      20:05 Eb

09:50 Eb

12:15 6b

14:47 Eb

17:00 6b

20:05 Eb

Zwardoń

05:41 Db     06:09 Db     09:14 Db    12:29 Db    14:10 Sb

15:12 Sb     

 Ujsoły skrzyżowanie

09:11 7b+

Żywiec

Sporysz Grunwaldzka PKP

Sporysz

04:44 Eb      05:40 EbKUF     06:51 Eb     07:05 DS    07:42 Hb 

09:51 Eb      12:27 Db          16:55 Db     20:43 Db

04:44 Eb

05:40 EbKUF

06:51 Eb

07:42 Eb

09:51 Eb

Żywiec, centrum Tesco

04:40 Eb        06:10 DS      06:33 Db      07:07 Db      07:13 DbS  

07:18 DbH     07:40 DS       08:08 DS      09:00 Sb      09:20 Db

10:13 Db        11:00 Db      11:50 H6      11:55 DS      12:28 Db

13:00 EbKUF   13:21 Db      13:45 Eb      14:10 DS       14:50 Db

15:35 Eb        15:50 Db       16:00 DS     16:03 Sb       16:15 Db

18:10 Db        19:12 b        20:42 Eb

04:40 Eb

10:30 6b

11:50 H6

13:00 EbKUF

13:00 67b+

13:45 Eb

15:35 Eb

16:18 6b

18:00 67b+

19:12 b

20:42 Eb

05:08 b7+

07:35 b7+

09:28 7b+

13:00 67b+

13:54 b7+

16:08 b7+

18:00 67b+

19:12 b

 Żywiec, Grunwaldzka ZSDiL

06:35 DbS    07:42 Sb           

Żywiec, Ogródek Jordanowski

08:32 EbKUF     08:32 EbKUF    

E - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
D - Kursuje od poniedzałku do piątku oprócz świąt
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
KUF - OD 1.11 DO 31.03 KURSUJE DO ZŁATNEJ KUFLÓWKA
  -   KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ

H  -  kursuje w okrersie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze

ŁG - kurs łączony wykonywany połaczeniem do Glinki z przesiadką

ŁR- kurs łączony wykonywany połaczeniem do Rycerki z przesiadką

ŁZ - kurs łączony wykonywany połaczeniem do Złatnej z przesiadką

ZWA - tym kursem można dojechać do Zwardonia z przesiadką

+  -  kursuje w dni świąteczne