UWAGA !  W DNIU 6 MARCA 2017r.  NASTĄPIŁA  ZMIANA  ROZKŁADU  JAZDY.

Węgierska Górka PKP

Kierunek:

Godzina odjazdu

Glinka Rondo

05:54 Eb         06:27 b7+      08:30 Eb       10:44 DS         10:48 H6

12:23 b7 +      12:32 Eb        14:33 DS      15:00  b7 +      15:16 Eb

17:44 b7+      17:47 Eb         20:52 Db       22:28 67b+      22:31 Db

RAJCZA RYNEK

07:37 DS     15:28 DS

Rycerka - Kolonia

06:38 Eb       08:04 Db         09:25 Eb          11:23 Db       11:49 67b+

12:47 Db      14:15 DS         14:39 Eb          14:41 7b+       15:43 Db

17:31 Db      18:33 Db         20:54 67b +      22:41 Db

Soblówka III (Szkoła)

10:01 Db   13:03 DS   13:41 DbZWA   14:32 Db   16:25 Db

Złatna Huta

KUF - W OKRESIE OD 01.11.2018 DO 31.03.2019 AUTOBUSY KURSUJĄ DO ZŁATNEJ KUFLÓWKI.

07:21 EbKUF   11:50 EbKUF   

Złatna Kuflówka

07:21 EbKUFGL   11:50 EbKUF   14:22 Eb   16:35 6b   16:55 Db  

19:40 Eb

Zwardoń

05:44 Db     08:49 Db     12:04 Db     14:47 Db

Żywiec

Sporysz ul.Grunwaldzka

04:56 Eb      05:14 Eb      06:08 EbKUF      07:16 Eb         07:32 DS

10:16 Eb      12:53 Db      12:56 Eb           14:16 Db         20:56 Db       21:06 Db

Żywiec, centrum Tesco

05:05 Eb      05:31 b7+      06:46 Db       06:52 Db       07:32 Db     07:37 DbS  

07:58 b7+    08:02 DbH      08:16 Eb       08:33 DS      09:36 Db      09:51 7b+  

10:38 Db      10:56 6b        11:26 Db       12:15 H6       12:20 DS      13:02 Db      

13:23 EbKUF   13:26 67b+   13:46 Db     14:05 Eb        14:17 b7+    14:35 DS       

15:06 Eb      15:14 Db        15:48 Eb       16:11 Db       16:25 DS       16:28 Db       

16:29 Db      16:31 b7+      16:40 Db      16:44 6b        17:31 Db       18:26 67b+    

18:28 Db+      19:37 b      21:05 Eb 

Żabnica Kamienna

06:42 Eb      07:42 Db        10:14 b          12:19 Eb      14:33 Eb     

15:56 Eb      17:34 Db         22:43 Db

E - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
D - Kursuje od poniedzałku do piątku oprócz świąt
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnycj i w dniu 25 XII
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
KUF - OD 01.11.2018 DO 31.03.2019 KURSUJE DO ZŁATNEJ KUFLÓWKI
S  -  KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ

H- kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze

+  - kursuje w dni świateczne