UWAGA !  W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.  NASTĄPI  ZMIANA  ROZKŁADU  JAZDY.

Węgierska Górka PKP

Kierunek:

Godzina odjazdu

                                                      Dni robocze                                                           

 Sobota                         Niedziele i święta  

Glinka Rondo

05:53 Eb   07:20 DŁZ  08:29 Eb   09:25 DŁR   10:44 DS   

10:47 H6  12:41 Eb      14:33 DS   15:15 Eb   15:43 DŁR 

17:46 Eb   20:51 Db   22:30 Db

05:53 Eb

08:29 Eb

10:47 H6

12:41 Eb

15:15 Eb

17:46 Eb

22:27 67b+

06:26 b7+

12:22 b7+

14:59 b7+

17:43 b7+

22:27 67b+

Kamesznica Pętla

05:11 D   06:27 D   07:06 D   08:01 DŁR   09:06 D   

10:43 DŁG  11:47 DŁZ   13:11 DŁS   14:47 D   15:42 D   

16:44 D   18:33 DŁR     19:39 DŁZ   22:41 DŁR

06:38 6ŁR

07:20 6ŁZ

09:28 6ŁR

11:52 67ŁR

14:41 67ŁR

16:34 6ŁZ

11:52 67ŁR

14:41 67ŁR

Laliki Pochodzita 14:59 DS
Moszczanica Technikum 06:57 DS

Rajcza Rynek

07:37 DS   08:33 Sb  15:28 DS

Rycerka - Kolonia

06:37 Eb    08:07 Db   09:24 Eb    11:22 Db   14:14 DS   

14:51 Hb   14:56 Sb   15:42 Db    17:33 Db   18:42 Db   

22:40 Db

06:37 Eb

09:24 Eb

11:48 67b+

20:53 67b+

11:48 67b+

14:40 7b+

20:53 67b+

Soblówka III (Szkoła)

08:07 DŁR   10:00 Db   11:21 DŁR   13:03 DS   13:40 DbZWA

14:31 Db   16:24 Db

07:20 6ŁZ

10:47 6ŁG

14:19 6ŁZ

12:29 7+bŁG

17:49 7ŁG

Złatna Huta

07:20 EbKUF   11:49 DbKUF   17:48 bŁG

07:20 EbKUF

17:48 bŁG

06:32 7ŁG

12:28 7ŁG

15:06 7ŁG

17:48 bŁG

Złatna Kuflówka

06:26 DS  14:21 Eb   17:01 Db  19:39 Eb

11:49 6b

14:21 Eb

16:34 6b

19:39 Eb

Zwardoń

05:43 Db   08:48 Db   12:03 Db    14:46 Db

Żywiec Grunwaldzka ZSDiL

07:01 DbS   08:08 Eb

Żywiec Ogródek Jordanowski

08:55 EbKUF

08:55 EbKUF

Żywiec Grunwaldzka PKP Sporysz

05:03 E   05:10 Eb   06:03 EbKUF   06:08 D    07:16 Eb 

07:23 D  07:32 DS   08:08 Hb   10:16 Eb   12:31 D   

12:53 Db    12:56 Db   13:03 b   17:21 Db  21:09 Db

05:03 E

05:10 Eb

06:03 EbKUF

07:16 Eb

10:16 Eb

13:03 b

13:06 6b

13:03 b

Żywiec Żeromskiego Pogotowie

16:48 D

Żywiec, centrum Tesco

05:05 Eb      06:36 DS     06:57 Db    07:02 Eb    07:32 Db

07:37 DbS    07:42 DbH   08:06 DS    08:28 Db   08:33 DS

09:26 Sb     09:46 Db      10:38 Db     10:56 Db  11:26 Db   

12:15 H6      12:20 DS    12:52 Db      13:23 EbKUF 

13:46 Db    14:10 Eb    14:35 DS    15:01 Db   15:14 Db

15:50 D     15:58 Eb     16:15 Db   16:25 DS    16:28 Db    

16:40 Db   18:33 Db   19:37 b     21:05 Eb 

05:05 Eb

07:02 Eb

10:56 6b

12:15 H6

13:23 EbKUF

13:26 67b+

14:10 Eb

15:58 Eb

16:44 6b

18:26 67b+

19:37 b

21:05 Eb

05:31 b7+

07:58 b7+

09:51 7b+

13:26 67b+

14:17 b7+

16:31 b7+

18:26 67b+

19:37 b

Żabnica Kamienna

05:55 Db    06:30 Eb   06:36 EbŁR   07:55 Eb    10:14 Db   

12:19 Eb    14:47 Eb    06:04 Db   17:33 DŁR    17:40 Db   

18:40 Db   18:41 dłr    19:38 DŁZ  19:40 Db   22:30 Db   

22:39 DŁR

06:30 Eb

06:36 EbŁR

07:55 Eb

10:40 6b

10:48 6ŁG

12:28 6b

12:36 6ŁG

14:47 Eb

E - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
D - Kursuje od poniedzałku do piątku oprócz świąt
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnycj i w dniu 25 XII
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
KUF - OD 01.11 DO 31.03 KURSUJE DO ZŁATNEJ KUFLÓWKI
S  -  KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ

ŁG - kurs łączony wykonywany połączeniem do Glinki z przesiadką,

ŁR - kurs łączony wykonywany połączeniem do Rycerki z przesiadką,

ŁS - kurs łączony wykonywany połączeniem do Soblówki z przesiadką,

ŁZ - kurs łączony wykonywany połączeniem do Złatnej z przesiadką,

ZWA - tym kursem można dojechać do Zwardonia z przesiadką,

H- kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze

+  - kursuje w dni świąteczne