UWAGA !  W DNIU 6 MARCA 2017r.  NASTĄPIŁA  ZMIANA  ROZKŁADU  JAZDY.

Żywiec centrum Tesco

Kierunek:

Godzina odjazdu

Glinka Rondo

05:30 Eb         06:06 b7 +        08:02 Eb          10:17 DS       10:20 H6   

12:02 b7 +      12:04 Eb           14.38 b7 +       14:48 Eb        17:22 Eb7 +

20:25 Db         22:05 Db67+

Rajcza Rynek

07:12 DS         15:05 DS

Rycerka  Kolonia

06:09 Eb          07:35 Db          08:56 Eb         10:54 Db        11:20  67b+

12:18 Db         13:50 DS          14:12 7b+       15:14 Db        17:02 Db

18:04 Db         20:25 67b +      22:12 Db

Soblówka III (Szkoła)

09:34 Db         12:40 DS          13:14 DbZWA       14:05 Db       15:58 Db

Zwardoń

05:15 Db         08:20 Db          11:35 Db         14:18 Db

Złatna Huta

KUF - W OKRESIE OD 01.11.2018 DO 31.03.2019 AUTOBUSY KURSUJĄ DO ZŁATNEJ KUFLÓWKI.

06:51 EbKUF       11:20 Db6KUF      

Złatna Kuflówka 

06:51 EbKUF       11:20 Db6KUF      13:52 Eb       16:05 6b       16:25 Db         19:10 Eb 

Żabnica Kamienna

06:14 Eb             07:18 Db              09:50 b        11:55 Eb        15:32 Eb         17:10 Db

22:18 Db

E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt,
D - kursuje od poniedzałku do piątku oprócz świąt,
b - nie kursuje w DNIU 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII,
6 - kursuje w soboty,
7 - kursuje w niedziele,
ZWA - tym kursem można dojechać do Zwardonia z przesiadką,
KUF - od 01.11.2018 do 31.03.2019 kursuje do Złatnej Kuflówki,
H  -  kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze,

+  - kursuje w dni świąteczne,

- kursuje w dni nauki szkolnej.