UWAGA !  W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.  NASTĄPI  ZMIANA  ROZKŁADU  JAZDY.

Złatna Kuflówka

Kierunek:

Godzina odjazdu

                                                Dni robocze                                                     

Soboty  Niedziele i święta

Żywiec, centrum Tesco

05:50 DS    07:20 DS    12:40 EbKUF   15:15 Eb     17:50 Db

20:22 Eb

12:40 EbKUF

15:15 Eb

20:22 Eb

Żywiec, Grunwaldzka PKP Sporysz

05:20 EbKUF

05:20 EbKUF

Żywiec, Ogródek Jordanowski

08:12 EbKUF

8:12 EbKUF

Złatna - Huta

08:01 EbKUF    12:30 DbKUF  18:29 bŁG

08:01 EbKUF

18:29 bŁG

07:13 7ŁG

13:09 7ŁG

15:47 7ŁG

18:29 bŁG

Ujsoły - Skrzyżowanie

6.30 EbŻYW       18.55 b

06:30 EbŻYW

10:35 6b

18:55 b                                 

07:13 b7+

13:15 b7+

15:38 b7+

18:55 b          

Rajcza - Rynek

09:28 Db         10:35 Db

E - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
D - Kursuje od poniedzałku do piątku oprócz świąt
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
KUF - OD 01.11 DO 31.03 KURSUJE DO ZŁATNEJ KUFLÓWKI
ŻYW - TYM KURSEM MOŻNA DOJECHAĆ DO ŻYWCA Z PRZESIADKĄ

ŁG - Kurs łączony, wykonywany połaczeniem do Glinki z przesiadką

S - Kursuje w dni nauki szkolnej

+ - KURSUJE W DNI ŚWIĄTECZNE